Bouke protesteert niet vaak, maar als hij dat doet .......